DÖVLƏT PROQRAMININ LİNQVİSTİK ƏHƏMİYYƏTİ

Authors

  • ƏSGƏROV İLKİN VAHİD OĞLU FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

Abstract

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 21-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir.

Çox yaxşı haldır ki, ölkəmizdə Azərbaycan dili ilə bağlı məsələlər mütəmadi olaraq sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Konstitusiyamızda qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir. Bu işdə dövlətin rolu xüsusi ilə böyükdür. Bu mənada hesab edirik ki, bu gün dil siyasəti dövlətin başlıca prioritet istiqamətlərindən biri olub və daima diqqət mərkəzindədir.                                                  

Published

2022-10-15

Issue

Section

Philological Sciences