[1]
Arman A. Khozhayev, Ayaulym M. Nurmukhambet, Shuak K. Mukhtar, Nursultankhan E. Akkazin, Zhanara K. Mayukova, Moldir K. Yelbassy, Nazerke K. Turarbekova, Adelya A. Samikhova and Aibek B. Bekali 2023. BREAST CANCER: EPIDEMIOLOGY, ALGORITHM AND SCREENING RESULTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Modern Scientific Technology. 4 (Sep. 2023).