(1)
Arman A. Khozhayev; Ayaulym M. Nurmukhambet; Shuak K. Mukhtar; Nursultankhan E. Akkazin; Zhanara K. Mayukova; Moldir K. Yelbassy; Nazerke K. Turarbekova; Adelya A. Samikhova; Aibek B. Bekali. BREAST CANCER: EPIDEMIOLOGY, ALGORITHM AND SCREENING RESULTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. MST 2023.