V-XVIII ғғ. поэтикалық жыраулар тіліндегі дене мүшелерін білдіретін терминдер

Authors

  • Сейітбекова Айнур Аташбековна Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории языка и тюркологии Института языкознания А. Байтурсынова, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4268-1572
  • Жанабаев Кайрат Кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИЦ казахского фольклора и литературы им.Жамбыла, КазНУ имени аль-Фараби, Казахстан, Алматы, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4755-6631

Keywords:

жырау, соматикалық атаулар, метафора, фразелогизм, формульдік грамматика

Abstract

Мақалада XV-XVIII ғғ. поэтикалық жыраулар  тілінде соматикалық лексикалық бірліктердің өлең жолдарындағы семантикалық-функционалды қолданасы талданады. Атап айтқанда, дыбыстық, буындық, лексикалық анафоралар және эпифораға, редифке құрылған формульдік құрылымдары анықталады. Зерттеудің лингвостатистикалық, функционалдық-семантикалық талдау әдістері қолданылады.

Published

2023-05-15

How to Cite

Сейітбекова Айнур Аташбековна, & Жанабаев Кайрат. (2023). V-XVIII ғғ. поэтикалық жыраулар тіліндегі дене мүшелерін білдіретін терминдер. Research Retrieval and Academic Letters, (2). Retrieved from https://ojs.publisher.agency/index.php/RRAL/article/view/1477